ISIKLIKU ANDMETÖÖTLUSKOKKULEPE

Käesolev leping tagab isikuandmete töötlemise vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Isik, kes täitis oma isikuandmeid sellel saidil koostanud teabega, samuti andis märgitud toimingutega muud teavet, kinnitab oma nõusolekut isikuandmete töötlemisel ja nende edastamiseks isikuandmete töötlejale.

Kodaniku isikuandmed tähendavad järgmist teavet: Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number.

Kodanikud saadavad oma isikuandmeid operaatorile, et pakkuda viimaseid teenuseid firmale Justern OU.

Käesoleva lepinguga nõustunud kodanik kinnitab oma huvi ja nõusolekut, et tema isikuandmete töötlemine hõlmab järgmisi toiminguid: kogumine, süstematiseerimine, akumuleerimine, säilitamine, selgitamine (ajakohastamine, muutmine), kasutamine, hävitamine.Kodanik annab tagatise, et neile antav teave on täielik, täpne ja tõene; teabe esitamisel ei rikuta Eesti Vabariigi kehtivat seadusandlust, seaduslikke õigusi ja kolmandate isikute huve; Kogu esitatud teave täidab kodanik ise.
Made on
Tilda